Clicky

Ansvarlig Kapital - Cosmos Markets AS

Ansvarlig Kapital


ANSVARLIG KAPITAL

Cosmos Markets AS, org.nr.: 989 362 003. er underlagt krav til ansvarlig kapital i henhold til Kapitalforskriften §45-1 (ref.rundskriv 11/2014)

Ansvarlig kapital består av kjernekapital (innbetalt aksjekapital og annen kapital) og i tillegg ansvarlig lånekapital. Cosmos Markets AS har ikke ansvarlig lånekapital. Selskapet er omfattet av unntaksbestemmelsen fra hovedreglen for beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko og rapporterer kapitaldekning relatert  til faste kostnader, Jfr. Kapitalkravforskriften §41-2 .


Offentliggjøring av ansvarlig kapital 2017