Compliance


Under finner du foretakets alminnelige forretningsvilkår som er grunnlaget for ditt kundeforhold med Cosmos Markets AS.

Vi gjør oppmerksom på at investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med økonomisk risiko, noe som er beskrevet i vedlagte informasjonsskriv utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund. Informasjonsskrivet behandler risikoen ved investering i aksjer, obligasjoner, fondsprodukter, handel i obligasjoner, futures, og andre finansielle derivater.

Vi anbefaler på det sterkeste at våre kunder går igjennom informasjonsskrivet før man etablerer posisjoner hos oss. Eventuelt tar kontakt med en uavhengig tredjepart for mer informasjon. Dersom det er spørsmål vedr. vedlagte dokumenter, kan disse stilles ved å benytte kontaktskjema nede på siden.

Dersom man ønsker å ta kontakt med Compliance ansvarlig, kan man benytte kontaktskjema :

Bilde Tove Lill Johannesen

TOVE LILL JOHANNSEN
Statsautorisert Revisor
Compliance Officer

Marianne Kamås Shahabi
Controller
Intern Compliance

Klikk i ICON for å søke i sanksjonslistene