ETF


Exchange Traded Funds 
Exchange Traded Funds (ETF`er) er en type fond investorer kan handle på børsen. ETFer kan du handle like enkelt som man handler aksjer. Det har blitt svært vanlig med ETF`er, og det er mange store tilbydere av produktet.

ETF`er kan være sammensetninger av aksjer som skal kopiere indekser, sektorer eller bestå av porteføljer av verdipapirer med spesielle kriterier som lavbeta-, lavt prisede aksjer eller lignende. ETF`er som består av flere verdipapirer vil redusere den selskapsspesifikke risikoen i din portefølje.

Diversifisering av investeringsporteføljen.

ETF`er kan være et godt alternativ til investeringer i enkeltaksjer. Et problem for mange private investorer er at de ikke får en bred nok eksponering i markedet. Dette fører til at de ikke er godt nok diversifisert.

I henhold til tradisjonell finansteori burde en portefølje bestå av mange nok aksjer. I følge lærebøkene har investorer diversifiseringsgevinster opp til 15 aksjer. Jo flere aksjer man har i porteføljen, jo mindre selskapsspesifikk risiko har investoren.

Reduser risiko ved hjelp av Exchange Traded Funds

Fordelen med indeks ETF`er og aksjefond er at man som privatperson slipper den selskapsspesifikke risikoen.  Dette er fordi man kjøper en sammensetning av eksempelvis en hel indeks. Her slipper man også sektorrisiko som også kan påløpe i en portefølje med enkeltaksjer. Du kan oppnå aksjemarkedets potensielle avkastning, samtidig som risikoen reduseres ved at investeringen spres over flere aksjer. Som regel handles ETFene i USD eller EUR, og man har da valutarisikoen i produktene.

Forskjellen på aktivt- og passivt forvaltede fond

Det har den siste tiden vært en stor diskusjon i hvilken grad «aktive fond» faktisk har blitt forvaltet aktivt. Aktivt forvaltede fond opererer med et mål om å levere en bedre avkastning enn sin sammenlignbare indeks. For at fond skal klassifiseres som et aktivt fond må fondet altså ha en annen sammensetning enn indeksen, der forvalteren kjøper seg opp i selskapene de har mest tro på.

Problemstillingen den siste tiden har vært spesielt knyttet til noen aksjefond som har blitt kritisert for å være for likt sammensatt i forhold til indeksen de måles opp mot. Kritikken går altså ut på at dette skal ha vært passive fond som var «kamuflert» som aktive fond, og en kostnadsstruktur deretter.

Konstruer ditt eget aksjefond eller kombinasjonsfond

ETF’er er et passende investeringsverktøy for norske investorer som ønsker å investere utenfor Norge, men ikke er kjent med enkeltaksjer på utenlandske markeder.

Ta kontakt med oss for å få konstruert en portefølje etter din risikoprofil.

02-products-cfds-double-light-05-37PRODUKTRISIKO

Vi er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys retailkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.

ETF-er kategoriseres som gule eller røde produkter avhengig av det individuelle instrumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om kategoriseringen av det individuelle instrumentet og risikonivået som er involvert, kan du se produktrisikokategoriseringen ved å klikke på RISIKOMATRISEN.

[stm_sidebar sidebar=»311″]

Opplæring, kurs og læringsmateriell

Vi vil at kundene våre skal lykkes. For de fleste av oss er ikke suksess noe som kommer av seg selv. Suksess er noe som kan læres og som man må gjøre seg fortjent til. Gjennom Saxo Academy  får du en verktøykasse som kan bidra til at du når dit mål. Saxo tilbyr et bredt utvalg av raske læringsmoduler som kan vises enkeltvis etter behov – inndelt i spesifikke kurs.

Gjennom samarbeidet med SaxoBank anbefaler vi iShares fra BlackRock.

Klikk  HER  for å se på en oversikt over de ulike ETFene som BlackRock  tilbyr..