Manuell søknad


Her kan du søke om konto manuelt uten BankID.

Skjemaene må fylles ut, signeres, og sendes til Cosmos Markets, sammen med kopi av pass.

file_extension_pdf  Bli kunde

file_extension_pdf CM Kundeavtale Privat 

file_extension_pdf CM Kundeavtale Foretak 

file_extension_pdf CM Kundeavtale Profesjonell

file_extension_pdf CM Anmodning om klassifisering som profesjonell kunde

file_extension_pdf CM Anmodning om klassifisering som profesjonell kunde-Selskap

file_extension_pdf
Risiko ved investering i finansielle instrumenter

file_extension_pdf Risiko+alle+fin+instr+v4+0+eng

Legitimering:

  • Private må sende kopi av pass
  • Bedrifter må sende kopi av firmaattest , og kontaktperson må sende kopi av pass, samt bekreftelse på at kontaktperson er autorisert til å åpne konto med Cosmos Markets , samt inngå handler på vegne av selskapet.
  • Bedrifter som etter 3.januar 2018 ønsker å investere i finansielle produkter må ha en LEI kode , mer informasjon HER

 

Utfylte skjemaer sendes til: post@cosmosmarkets.no

Dersom det er spørsmål til utfylling av kundeavtalen, kan du/dere kontakte oss på telefon +47 33 48 46 20.

 

Gjennom SAXO ACADEMY kan du lære mer og få bedre forståelse av de ulike produktene og risikoen handel mer finansielle produkter innebærer. Handel med CFDer er ikke lenger tilgjengelig i Cosmos Markets AS