Marginhandel


På Cosmos Markets sine plattformer kan du handle en rekke ulike finansielle instrumenter, eksempelvis spotkontrakter og opsjoner i valuta, CFD’er, Futures, og en hel del annet.

Ved handel av slike kontrakter, kjøpes sjelden selve produktet eller eiendelen (i motsetning til for eksempel aksjehandel). I stedet inngår du en kontrakt – og ettersom du ikke inngår en avtale for faktisk kjøp av selve produktet, har du muligheten for å innta kontrakter til høyere nominell verdi enn hva du har tilgjengelig på din konto.Dette kalles ofte for en “brekkstang-effekt” i finansiell akademia, og omtales gjerne som «giring» eller marginhandel.

Dette fordi profitten ved suksessfulle handler vil ta nytte av større eksponering, og resultatene fra en ellers «normal» posisjon vil dermed gires opp ved hjelp av marginhandelen.
Samtidig skal man være varsom på at det samme gjelder tapsposisjoner – marginhandler vil også gire opp motsatt kursretning, og en kan dermed risikere å tape mer enn kontoinnskuddet.Nedenfor kan du se et eksempel fra Cosmos Trader, der kunden har EUR 10,000 på sin konto og kjøper 2 DAX CFD’er.

I dette eksempelet er den gjeldende markedsprisen på 10,732.50. Ettersom 2 CFD’er på DAX er kjøpt, gir det en eksponering på EUR 21,465, mens kontoverdien står på EUR 10,040.00.Med andre ord er eksponeringen større enn innestående kontobeholdning, og dette eksemplifiserer dermed en “giret” handel, eller marginhandel.

Margin:
For å kunne innta girede posisjoner, vil du måtte ha nødvendig margin (av og til kjent som «sikringsmidler») på din konto for å kunne garantere potensielle tap. Hver instrument som tilbys til marginhandel vil ha også ha et marginkrav, som tilsvarer en prosentsats av eksponeringen. I det ovenstående eksempelet – dersom marginkravet for DAX CFD’er var 2%, ville kunden måtte ha EUR 21,465 x 2% = 429.30 EUR på kontoen for å åpne handelen.

02-products-FX-v05-37Produktrisiko

Cosmos Markets er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys retailkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.

Valuta og CFDer kan man handle på margin, og er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko. Se også ‘produktrisikokategoriseringen’ på risikomatrisen.