Clicky

Om oss - Cosmos Markets AS

Om oss


Cosmos Markets AS er et uavhengig meglerforetak i det norske markedet for finansielle tjenester. Foretaket har hovedkontor i Sandefjord og ble stiftet 2006. Gjennom samarbeidet med Saxo Bank AS, kan vi tilby en av markedets beste handelsplattformer og et bredt spekter av finansielle produkter. Foretaket fikk konsesjon fra Finanstilsynet i 2007.

Gjennom vår plattform eller via vårt meglerbord kan våre kunder investere i aksjer, aksjefond, valuta, råvarer og rentepapirer.

Den store fordelen med å benytte oss er at handelssystemet håndterer alle de ulike aktivaklassene på samme konto og kunden vil få full oversikt over sin totale eksponering i en kontooversikt.
Bredden i Cosmos Markets produktspekter gir oss muligheter for vekst og gir våre kunder muligheten for å få en god diversifisering i sine investeringer.

Foretaket er medlem av Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirforetakenes Sikringsfond.