Om oss


Cosmos Markets AS, generalforsamling besluttet den 18.februar å avvikle den konsesjonsbelagte tjenesten foretaket hadde fra Finanstilsynet. Den 20 februar ble alle kunder og Finanstilsynet informert om at selskapet gir avkall på tillatelsen til å yte investeringstjenestene; ordreformidling, ordreutførelse og investeringsrådgivning, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1, 2 og 5, og den tilknyttede tjenesten som nevnt i § 2-6 første ledd nr. 5.

Foretaket vil f.o.m ovennevnte dato, ikke åpne nye kontoer, og alle handelsplattformer vil bli stengt den 30 april 2020.

Mellom 30.april til 29.mai 2020 vil det kun være mulig å avvikle løpende posisjoner eller overføre aksjer.

Etter 29. mai 2020 har ikke selskapet lenger tillatelse til å yte investeringstjenester etter verdipapirhandelloven.

Dersom det er kunder som mener de ikke har mottatt denne informasjonen, ber vi om at de umiddelbart tar kontakt med selskapet for en orientering.