Opsjoner


Opsjonshandel er svært spekulativt og er ikke egnet for alle investorer på grunn av risikoen. Kjøpere og selgere av kontraktalternativer bør gjøre seg kjent med hvilken type opsjon (dvs. put eller cal, kjøpt eller solgt) de har tenkt å handle og tilhørende risiko. Kontrakt alternativer handles med Cosmos Markets som motpart til handlene.

En opsjonskontrakt som gir deg rett eller plikt til å enten kjøpe eller selge en viss mengde eller verdi av en bestemt underliggende aktiva til en fast innløsningskurs oppgjør utøves enten før eller på den angitte utløpsdatoen. En opsjonskontrakt som gir deg rett til å kjøpe eller plikten til å selge er en kjøpsopsjon og en opsjonskontrakt som gir deg rett til å selge eller plikt til å kjøpe er en salgsopsjon.

En opsjonskontrakt som er i pluss ved utløpet vil alltid utøves. Handel i opsjonskontrakter innebærer en høy grad av risiko. Opsjonskontrakter som gir deg rett til å enten selge eller kjøpe en underliggende eiendel (kjøpte opsjoner) kan utløpe verdiløs og den opprinnelige investeringen (dvs. premie og transaksjonskostnader) vil gå tapt.

Opsjons kontrakter som gir deg plikt til enten å selge eller kjøpe en underliggende eiendel (solgte opsjoner) kan resultere i betydelige (potensielt ubegrenset) tap. Det er viktig at man er i stand til å dekke tap på solgte opsjons kontrakter – Cosmos Markets vil kreve marginkostnader. Likevel kan potensielle tap overstige innbetalt margin og du vil være ansvarlig for disse tapene.

02-products-FX-v05-37 Produktrisiko

Vi er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys retailkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi den vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.
Se  ‘produktrisikokategoriseringen’ under RISIKOMATRISEN.

Options Industry Council

Finn ut mer om aksjeopsjoner hos Options Industry Council

Gå til Options Industry Council-nettstedet

[stm_sidebar sidebar=»311″]

Opplæring, kurs og læringsmateriell

Vi vil at kundene våre skal lykkes. For de fleste av oss er ikke suksess noe som kommer av seg selv. Suksess er noe som kan læres og som man må gjøre seg fortjent til. Gjennom Saxo Academy  får du en verktøykasse som kan bidra til at du når dit mål. Saxo tilbyr et bredt utvalg av raske læringsmoduler som kan vises enkeltvis etter behov – inndelt i spesifikke kurs.