Overførsel


  • AVSENDER DATA

  • Valutatype
  • MOTTAKER DATA

Informasjon om betalingen:
Det er viktig at man fyller ut alle boksene som påkreves, samt hva overførselen gjelder. Norske myndigheter krever informasjon om transaksjoner til utlandet som er større enn NOK 100.000,-. Dette som et ledd i å forhindre hvitvasking.