Clicky

Prising - Cosmos Markets AS

Prising


OMKOSTNINGER OG GEBYRER (Iht.verdipapirforskriften §10-8 og §10-15)

Handel med aksjer, valuta, CFDer og ETFer:

PRODUKTHONORARTYPEBEREGNINGSGRUNNLAGRETURPROV. TILFALLER
Aksjer og ETFerKurtasjeEngangsbeløp tilsvarende en prosentsats,maks 0,2% av kjøp/salg(Minstekurtasje er NOK65,- pr. handel)Cosmos Markets
ValutaSpread/PåslagPåslag/Fradrag på kjøps /salgskurs,Hovedkryss 0,0002-0,0010, Skandinav.0,0010-0,0100Cosmos Markets
CFDerKurtasjeSamme som aksjer. Ved giring påløper det renter på beløp utover innestående på konto.Rentesats NIBOR + 2,5%, klikk eksempel for å se beregning av kostnad,Cosmos Markets
Valuta overf.GebyrNormal: NOK 250,- / Ekspress NOK 450,- , dersom ikke annet er avtaltCosmos Markets