Valuta


Ved handel i valutamarkedet, har investor en tanke på utviklingen av prisen på en valuta i forhold til en annen, hvor en valuta blir solgt, og den andre har kjøpt. Som eksempel kan en investor selger britiske pund (GBP) mot amerikanske dollar (USD) hvis han forventer at USD vil øke i forhold til GBP. Valutamarkedet handles som et giret produkt, noe som betyr at for et mindre beløp, kan du åpne og handle større posisjoner i markedet.

Valutamarkedet kan omsettes som FX Spot, FX Forward eller valutaopsjoner. FX Spot er kjøp av en valuta mot salg av en annen for umiddelbar levering. FX Forward og valutaopsjoner gjøres opp på et avtalt tidspunkt i fremtiden til priser som er avtalt på transaksjonstidspunktet. FX Forward trading innebærer en plikt til å inngå transaksjonen til avtalt pris på oppgjørstidspunktet. En kjøper av FX Options har rett til å inngå en transaksjon i den underliggende FX Spot valutaparet på bortfallsdagen hvis prisen er gunstigere enn markedsprisen på denne tiden.

På den annen side, har en selger av opsjoner en plikt til å inngå en transaksjon med kjøperen (Cosmos Markets) på oppgjørsdagen hvis forespurt av kjøperen. Kjøpte opsjoner vil derfor innebære en begrenset risiko i form av en premie som skal betales når kontrakten er gjort, mens opsjoner som har blitt solgt innebærer ubegrenset risiko i form av endringer i kursen på den underliggende FX Spot valutapar. Valutamarkedet er verdens største finansielle markedet med 24 timers handel på virkedager. Det er karakterisert blant annet ved en relativt lav fortjenestemargin sammenlignet med andre produkter. En høy fortjeneste er derfor gjenstand for en stort volum, noe som oppnås for eksempel ved marginhandel som beskrevet ovenfor.

Ved handel i valutamarkedet, vil en gevinst for en aktør alltid bli motvirket av en annen investors tap. Valutatransaksjoner er alltid laget med Cosmos Markets som motpart, og Cosmos Markets formidler handels priser på bakgrunn av priser som kan oppnås i markedet. Vennligst merk at handel i valutamarkedet er marginbasert, og du kan ta en større posisjon enn du ellers ville være i stand til å basert på dine innskudd/aksjer eller øvrig aktiva som kan benyttes i Cosmos Markets. Dette kan medføre at en relativt liten negativ eller positiv markedet bevegelse ha en betydelig effekt på investeringen din.

Valutahandel innebærer derfor en relativt høy risiko. Dette gjør gevinstpotensialet ganske høyt, selv om forekomsten er relativt liten. Hvis din totale eksponering på marginhandler overstiger ditt innskudd, risikerer du å miste mer enn innskuddet. Vær også oppmerksom på at for marginhandel, forbeholder Cosmos Markets seg retten til å endre marginkrav til enhver tid, og du vil bli pålagt å enten å øke sikkerheten eller redusere posisjoner (som kan være på et tap) i et slikt tilfelle, for å unngå at posisjoner blir stengt ned automatisk av handelsplattformen.

02-products-FX-v05-37 PRODUKTRISIKO

Vi er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys retailkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko. Se også ‘produktrisikokategoriseringen’ under RISIKOMATRISEN.

[stm_sidebar sidebar=»311″ css=».vc_custom_1514376552355{background-color: #ffffff !important;}»]